ماده ۱ آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران

به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین، وزارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه افراد ذی ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.

بعدی ❭