ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.

بعدی ❭