متضمنات نام شرکت مختلط سهامی

در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

رجوع کنید به ماده ۱۶۳ قانون تجارت