قابل تغییر بودن میزان جزاهای نقدی در قانون جرائم رایانه‌ای

میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

رجوع کنید به ماده ۷۸۱ قانون مجازات اسلامی