ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

مجوز دفاتر ثبت‌نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود.این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.

بعدی ❭