ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363

نیروی انتظامی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند کلیه وقایع فوت و ولادت اتباع خارجی مقیم ایران در حوزه ماموریت خود را به اداره ثبت احوال محل اعلام نمایند.

بعدی ❭