اصل ۱۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.

بعدی ❭