ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

بعدی ❭