ماده ۴ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه‌ای که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان درصدهای تعیین شده افزایش می‌یابد:

ردیف مصادیق افزایش حق بیمه پایه درصد افزایش حق بیمه پایه
۱ وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس و تاکسی و مسافرکش شخصی درون شهری ۱۰
۲ وسایل نقلیه سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری ۲۰
۳ وسایل نقلیه ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل ۲۵
۴ وسایل نقلیه ویژه حمل مواد منفجره و خطرناک ۵۰
۵ وسایل نقلیه مورد استفاده در تعلیم و آزمون رانندگی ۱۵
۶ وسایل نقلیه که برای مسابقات رانندگی به کار می روند ۵۰
۷ موتورسیکلت هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می روند ۳۰
۸ وسایل نقلیه‌ای که حسب مقررات، ملزم به داشتن معاینه فنی بوده و فاقد آن باشند ۵
۹ وسایل نقلیه‏ای که مجاز به اتصال یدک اضافی باشند بابت اتصال هر یدک اضافی ۱۵
۱۰ وسایل نقلیه ای که بیش از ۱۵ سال از سال ساخت آنها گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال، ۲ درصد (حداکثر ۲۰ درصد)
۱۱ وسایل نقلیه ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه نامه ۱ درصد (حداکثر ۳۰ درصد)
۱۲ وسایل نقلیه ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند به ازای هر تخلف حادثه ساز ثبت شده در دوره اعتبار بیمه نامه قبلینیم درصد (حداکثر تا۳ درصد)
بعدی ❭