انتقال اموال فرهنگی تاریخی غیرمنقول ثبت شده

هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی