ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

بعدی ❭