ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی

دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

بعدی ❭