ماده ۴۷ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

با احراز شرائط ذیل وکیل می‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
۱-اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲-حسن انجام وظیفه در دادگاه‌های مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
۳-ترقی علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود.
۴-رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آیین‌نامه‌ها.
تبصره - مدت ترفیع نسبت به کسانی که به تنزیل درجه محکوم شده‌اند از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.

بعدی ❭