ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود.

بعدی ❭