نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سوال
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازات های درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می­ شود یا خیر.
نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.