ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

بعدی ❭