ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری ، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

بعدی ❭