ماده ۱۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.