به منظور سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت و اعلام هماهنگ مواضع و نظرات رییس جمهور و هیئت دولت به مردم، شورای اطلاع رسانی دولت که در این آیین نامه “شورا” نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.