جرم انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و اطلاعیه اوراق قرضه بدون امضای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران

هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا‌مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۴۸ قانون تجارت