شرکت سهامی و افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

رجوع کنید به ماده ۱۸۸ قانون تجارت