ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

بعدی ❭