ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۵۵۸ قانون تجارت

هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.

بعدی ❭