ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌ یافته باشد.

بعدی ❭