ماده ۳۶ قانون گذرنامه

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۳) - هر ایرانی که بر خلاف ماده (۲۴) این قانون عمل نماید ، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می‌گردد .

بعدی ❭