ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد.

بعدی ❭