شرکت سهامی و محدودیت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن‌که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

رجوع کنید به ماده ۱۵۹ قانون تجارت