ماده ۱۷ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

جلسه هیات مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیات مدیره تشکیل می‌شود و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتا سمت منشی‌گری خواهند داشت.

بعدی ❭