بازداشت غیرقانونی توام با تهدید به قتل و شکنجه و آزار

چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی