ماده ۵ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

به حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان درصدهای تعیین شده تخفیف تعلق می‌گیرد:

ردیف مصادیق تخفیف حق بیمه پایه درصد تخفیف حق بیمه پایه
۱ وسایل نقلیه‏ای که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند ۵
۲ وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن ۵۰
۳ وسایل نقلیه‏ای که دارنده آن وفق آیین نامه موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد ۱۰
بعدی ❭