معدوم یا ضبط اسباب و نقود قماربازی

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی