اخذ گواهی استاندارد برای کالاها و تجهیزات پزشکی موضوع ماده (۱) این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.