ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

حق‌الثبت دفاتر ثبت‌نام،بر اساس نوع گواهی و خدمات ارایه شده به متقاضیان با رعایت مقررات بر اساس تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

بعدی ❭