در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۳۶۹/۱۲۳۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن.
۲- دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۳- آزادکار (فریلنسر): شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای دیجیتال کار می کند.
۴- پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت، عضویت و اعتبارسنجی آزادکاران و بهره‌مندی از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می‌شود.