ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.