ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

بعدی ❭