پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت

اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی