تعریف حق‌العمل کار

حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

رجوع کنید به ‌ماده ۳۵۷ قانون تجارت