ماده ۱۹۹ قانون تجارت

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:
۱ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
۳ - در صورت ورشکستگی.
۴ - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
۵ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

بعدی ❭