ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تامین کند. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره ۱ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره ۲ـ دادگاهها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.

بعدی ❭