ماده ۱۵۵ قانون تجارت

تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

بعدی ❭