داودآبادی

تصویب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکى مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۹

ماده ۱

مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرائط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکى خواهد بود مگر این‌که طرفین به نحو دیگرى توافق نمایند:
الف‌- در مورد خدمات، در صورتى که با توافق مصرف‌کننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کارى شروع شده باشد.
ب‌- ارائه خدمات براى تحویل مواد غذائى یا سایر کالاهائى که مورد مصرف روزانه دارند.
ج‌- کالا یا خدماتى که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهاى مالى تعیین مى‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
د- کالاهاى ساخته شده با مشخصات فردى مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصى دارند یا این‌که به دلیل طبیعت آنها نمى‌توانند بازپس داده شوند و یا این‌که به سرعت قابلیت فساد و خرابى دارند.
ه‍ (اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهاى صوتى و تصویرى و نرم‌افزارهاى رایانه‌اى بسته‌بندى شده که به وسیله مصرف‌کننده بازشده باشند و کارتهاى اشتراک رمزدار اینترنتى که بسته‌بندى و رمز آن بازشده باشد.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره(اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرستى از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند «ج» این ماده را تهیه و ضمن نگهدارى اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع‌رسانى بازرگانى کشور و پایگاه اطلاع‌رسانى سازمان یاد شده و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران به آگاهى عموم برساند.

ماده ۲

خدمات مالى زیر، موضوع بند «الف» ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکى خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده مى‌باشد:
الف‌- خدمات مربوط به سرمایه‌گذارى.
ب‌- خدمات بیمه‌اى.
ج‌- خدمات سایر مؤسسات مالى و اعتبارى.