قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶
☰ فهرست
فصل اول - روابط موجر و مستاجر [ ‌ماده ۱ تا ماده ۵ ]
فصل دوم - سرقفلی [ ‌ماده ۶ تا ‌ماده ۱۳ ]