داودآبادی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]