داودآبادی

‌فصل سوم - حمایت از علائم تجاری (Trade Names)


ماده ۶۶

به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌هاى مشروع در بستر مبادلات الکترونیکى استفاده از علائم تجارى به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجارى که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرّر در این قانون خواهد رسید.