داودآبادی

‌فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing)


ماده ۵۰

تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلى شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده ۵۱

تأمین کنندگانى که براى فروش کالا و خدمات خود تبلیغ مى‌کنند نباید سلامتى افراد را به خطر اندازند.

ماده ۵۲

تأمین کننده باید به نحوى تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق،صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده ۵۳

در تبلیغات و بازاریابى باید هویت شخص یا بنگاهى که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده ۵۴

تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکى جهت مخفى نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

ماده ۵۵

تأمین کنندگان باید تمهیداتى را براى مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانى پستى و یا پست الکترونیکى خود تصمیم بگیرند.

ماده ۵۶

تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌اى عمل نمایند.ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌اى است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۵۷

تبلیغ و بازاریابى براى کودکان و نوجوانان زیر سن قانونى به موجب آیین‌نامه‌اى است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.