‌مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی