Davoudabadi.ir

‌مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی


فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection) [ ماده 33 تا ماده 49 ]

‌فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing) [ ماده 50 تا ماده 57 ]

فصل سوم - حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی (‌حمایت از داده - Data Protection) [ ماده 58 تا ماده 61 ]


{