داودآبادی

‌مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی


‌فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing) [ ماده ۵۰ تا ماده ۵۷ ]