Davoudabadi.ir

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث


مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی [ ماده 906 تا ماده 915 ]

مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم [ ماده 916 تا ماده 927 ]

مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم [ ماده 928 تا ماده 939 ]

مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه [ ماده 940 تا ماده 949 ]


{