مطالب حقوقی

قوانین حمایت خانواده

نحوه ملاقات والدین با طفل (ماده ۶۶ تا ۶۹ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۶۶ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه […]

ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن (ماده ۵۷ تا ۶۵ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۵۷ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند. ماده ۵۸ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی […]

سایر موارد (ماده ۴۸ تا ۵۶ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۴۸ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد. ماده ۴۹ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق […]

تخلفات و مجازاتهای انتظامی (ماده ۴۷ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۴۷ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ […]

نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای (ماده ۴۶ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۴۶ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن […]

نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده (ماده ۴۳ تا ۴۴ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۴۳ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است. تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز […]