مطالب حقوقی

قانون مجازات اسلامی

سایر مقررات در مورد جرائم رایانه ای (ماده ۷۸۰ تا ۷۸۴ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

ماده ۷۸۰ – در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد. تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از […]

تشدید مجازات ها (ماده ۷۵۴ تا ۷۵۵ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها ماده ۷۵۴ – در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا […]

سایر جرائم (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل هفتم ـ سایر جرائم ماده ۷۵۳ – هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله […]

مسئولیت کیفری اشخاص (ماده ۷۴۷ تا ۷۵۲ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص ماده ۷۴۷ – در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و […]

هتک حیثیت و نشر اکاذیب (ماده ۷۴۴ تا ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب ماده ۷۴۴ – هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از […]

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی (ماده ۷۴۲ تا ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ماده ۷۴۲ – هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای […]

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده ۷۴۰ تا ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ماده ۷۴۰ – هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا […]